Bestuur

Het Fortuna Supporters Collectief beschikt over een groot aantal vrijwilligers om alle taken goed te kunnen vervullen. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door de bestuursleden van Fortuna SC. Hieronder staan deze leden benoemd met daarbij de functie en het e-mailadres.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Martijn Weijman

Joep Pustjens
Wibo Biermans
Jeroen Loos
Mireille Zuiverloon
René Mattheij

martijn.weijman@fortunasc.nl

joep.pustjens@fortunasc.nl
wibo.biermans@fortunasc.nl
jeroen.loos@fortunasc.nl
Mireille.zuiverloon@fortunasc.nl
rene.mattheij@fortunasc.nl