Statement inzake status speelveld

Beste supporters, 

Door middel van deze verklaring wenst Fortuna Sittard kort in te gaan op de huidige staat van het speelveld. Wij kunnen daar duidelijk over zijn. De kwaliteit van het veld voldoet niet aan de eisen die onze club stelt. Fortuna Sittard is natuurlijk ook niet doof voor de negatieve geluiden en kritiek op het speelveld. De afgelopen tijd is er herhaaldelijk gevraagd naar de staat van het veld en de oorzaken daarvoor. Vandaar dat Fortuna Sittard thans zo veel als mogelijk openheid van zaken zal proberen te geven. 

In 2018 heeft Fortuna Sittard fors geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe (hybride) grasmat. Onderdeel van deze investering is de aanleg van een geheel nieuwe veldverwarmingsinstallatie. Kort na ingebruikname van het speelveld is gebleken dat de leidingen van de veldverwarmingsinstallatie onder het speelveld volgens Fortuna Sittard niet op de juiste diepte liggen. Zeer recent is dit ook bevestigd door een deskundige die door de club is ingeschakeld.  

Doordat de leidingen volgens Fortuna Sittard niet op de juiste diepte liggen (zij liggen niet diep genoeg) kan het noodzakelijke onderhoud niet worden uitgevoerd. Dit onderhoud is gericht op onder meer het verkrijgen van de juiste waterdoorlatendheid van het veld. De wijze van onderhoud zou echter onvermijdelijk leiden tot beschadiging van de leidingen van de veldverwarmingsinstallatie (hetgeen zich ook al heeft voorgedaan). Gevolg: een te beperkte doorlatendheid van het speelveld waardoor de grasmat met name in regenachtige perioden verre van de door Fortuna Sittard gewenste kwaliteit kent. 

Fortuna Sittard probeert in deze kwestie bijgestaan door haar juristen en adviseurs zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Fortuna Sittard is zich bewust van het belang van een goed speelveld en heeft daarin niet voor niets fors geïnvesteerd.  Zodra er meer duidelijkheid is over de kwestie, zal Fortuna Sittard daarover naar buiten treden. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk concrete uitspraken te doen over een verder verloop. Fortuna Sittard zal en kan verder geen inhoudelijke mededelingen doen en verwijst aldus naar bovenstaande verklaring.