Re-integratie en participatie

Fortuna Verbindt creëert actief kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving. Door een samenwerking met verschillende instanties en organisaties, met een focus op arbeid, wonen en onderwijs willen we onder andere (jonge) werkzoekenden perspectief geven.

Daarnaast zet Fortuna Sittard zich in voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren en mensen met een beperking. Inzet van het eigen netwerk van Fortuna Sittard én het netwerk van onze partners zijn daarbij onmisbare succesfactoren.

Wat willen we bereiken?

  • Kansen creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt;
  • Mensen vanuit een lastige situatie begeleiden naar nieuwe perspectieven;
  • De kracht van het logo gebruiken om deze perspectieven te bekrachtigen.

Projecten

Foto-album