MISSIE & VISIE

Missie & Visie van het Fortuna Museum is het vergroten van het imago en de aantrekkingskracht van de club door het historisch erfgoed van Fortuna Sittard, Fortuna ’54, Sittardia, VVS, Sittardse Boys en SV Maurits te inventariseren, te beheren, veilig te stellen en open te stellen voor een groot en divers publiek.

Het Fortuna Museum informeert en inspireert bezoekers met het heden en verleden van Fortuna Sittard en haar rechtsvoorgangers.

Wij willen de binding van supporters/verzamelaars/voetballiefhebbers met de club vergroten, door hen maximaal bij de activiteiten van het Fortuna Museum te betrekken.