Lever al je oude elektronica in bij Fortuna Sittard

Frank Veugen is een Fortuna Sittard-supporter in hart en nieren. Sinds 2012 biedt hij het onderwijs in Ankwanda, een klein dorp in Ghana, de helpende hand. In het dorp ligt één school met 320 leerlingen en 19 leraren. Hier wordt op alle niveaus les gegeven, van kinderopvang tot middelbaar onderwijs. 

Helaas is het daar nog niet voor iedereen ‘normaal’ om naar school te gaan. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs van de kinderen die wél op school zitten kwalitatief niet voldoende. Om dit te verbeteren is Frank een ICT-project begonnen, waarbij hij de school in Ankwanda van laptops en computers wil voorzien. Door ICT op te nemen in het onderwijs stijgen de kansen van de leerlingen aanzienlijk.

Fortuna Verbindt heeft zich als maatschappelijke tak aan het project verbonden en doet een oproep aan de supporters. Mocht je nog in het bezit zijn van oude elektronica, zoals een laptop, computer, telefoon, tablet, et cetera. Dan vragen we om deze te verzamelen en naar het Fortuna Sittard Stadion te brengen. Op deze manier dragen wij allemaal bij aan de kwaliteit van het onderwijs in Ankwanda. 

Fortuna Sittard verzamelt alle oude elektronica tot uiterlijk woensdag 13 oktober. Daarna zullen wij alles verzamelen en overdragen aan Frank, zodat hij dit mee kan nemen tijdens zijn volgende bezoek aan Ghana.