Gewijzigde KNVB Standaardvoorwaarden per 1 juli 2021

De KNVB heeft onlangs de KNVB Standaardvoorwaarden, daterend van 1 september 2014, geëvalueerd. Bij deze evaluatie heeft afstemming plaatsgevonden met onder meer de juridische werkgroep van FBO en de ACM. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigde versie, welke per 1 juli 2021 van kracht gaat.

De KNVB Standaardvoorwaarden zijn onder meer verbindend voor eenieder die een toegangsbewijs koopt en/of verkrijgt, dan wel een (Seizoen) Club Card koopt en/of verkrijgt, alsmede voor eenieder die in of buiten Nederland een voetbalwedstrijd bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion vóór, tijdes of na een tijdstip van aanvang van een voetbalwedstrijd. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn in te zien en te downloaden via door hier te klikken.