FORTUNA SITTARD EN CREDO FOUNDATION SAMEN STERK VOOR JONGEREN

Fortuna Sittard en de Credo Foundation slaan de handen ineen met als doel de realisatie van een Credo Huis in de Gemeente Sittard-Geleen. Met oog en geloof voor die ene die het niet meer ziet zitten, bieden Credo Huizen een veilig (t)huis voor dak- en thuisloze jongeren. In deze huizen kunnen de jongeren weer tot bloei komen en worden ze geholpen om, vanuit hun unieke talenten, weer mee te doen in onze maatschappij.

Jaap en Astrid, Eric en Monique, twee koppels die samen hebben besloten om iets terug te doen voor de maatschappij. Zo begon het Credo avontuur in 2011. In februari 2013 werd het eerste Credo Huis geopend in Maastricht. Een 100% burgerinitiatief, bekostigd vanuit eigen gelden en giften. Nu 6 jaar later ‘bouwen’ ze samen met de overheid, ondernemingen en andere partners aan de bloei van jongeren, maar ook aan een nieuwe zorgeconomie. En dat doen ze vanuit het motto van Credo: alles is mogelijk, voor wie gelooft!

Onder de naam “Fortuna Verbindt” geeft Fortuna Sittard invulling aan de maatschappelijke rol die past bij een betaald voetbalclub op het hoogste niveau in Nederland. Als club staat Fortuna midden in de maatschappij en wordt er alles aan gedaan om ook waarde te creëren buiten het veld. De samenwerking met de Credo Foundation sluit aan bij het streven van de maatschappelijke tak van Fortuna Sittard, om ook op het gebied van participatie en re-integratie verantwoordelijkheid te nemen. Fortuna Sittard wil een verbindende rol spelen tussen de Credo Foundation en haar eigen zakelijke netwerk. Op deze manier hoopt Fortuna de Credo Foundation te helpen voet aan de grond te krijgen in de regio Sittard-Geleen.

Vriendenloterij
De Credo Foundation heeft de ambitie om op kortere termijn in Sittard-Geleen van start te gaan. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen is van essentieel belang om een nieuw Credo Huis op te starten. Wil Helwig, voorzitter werkgroep MVO Fortuna Sittard: “Vanuit Fortuna Verbindt vonden we dit initiatief in onze regio dermate belangrijk, dat we direct de koppeling met de Vriendenloterij hebben gemaakt. Het zou fantastisch zijn als mede door het verkrijgen van een subsidie van de Vriendenloterij, het Credo Huis in onze regio er definitief komt.”

Perfecte match
Volgens Eric Casters, mede-oprichter van de Credohuizen, is de samenwerking met Fortuna Sittard een perfecte match. “Iedereen kent het gevoel van saamhorigheid na de gewonnen wedstrijd. Iedereen wint als Fortuna wint. Zo is dat ook met onze jongeren. Iedereen wint als onze jongeren tot bloei komen. Net zoals de Fortuna familie, hebben wij de Credo familie. We zorgen voor elkaar en steunen elkaar. Om de jongeren en buurt dat zetje te geven dat nodig is. Fantastisch dat Fortuna Sittard onze aanpak omarmt en met ons jongeren en buurten tot bloei wil brengen.”

Ook Rick Gruijters, lid van de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard, speelt in op het familiegevoel. “De missie van Fortuna Sittard is het leveren van een voetbalervaring die verbindt, plezier brengt en de behoeften invult van een groeiende Fortuna Sittard familie. Ook dak- en thuisloze jongeren horen bij deze familie. We zijn dan ook trots en verheugd dat we samen met Credo en de gemeente Sittard-Geleen kunnen werken aan een (t)huis voor deze jongeren.”

Samen winnen
De Credo Foundation gelooft dat de samenwerking met Fortuna Sittard een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomst van kwetsbare jongeren in de regio. “De achterban van de club is groot. Het is een club met een grote historie en traditie. Ook in het naar elkaar omkijken. Dat past perfect binnen de Credo filosofie. Fortuna en Credo kunnen samen scoren voor de jongeren. En iedereen met een groen-geel hart kan daaraan meewerken. Alle hulp is welkom. Ook kleine bijdragen maken soms al een groot verschil.”

Volgens mede-oprichter Jaap Feddes is het daarbij de hoogste tijd dat we samen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. “We zien het overal waar we actief zijn. Als iedereen een steentje bijdraagt, dan maken vele schouders licht werk. Samen werken om thuisloze jongeren weer een toekomstperspectief te bieden! De overheid kan het niet alleen, ondernemers kunnen het niet alleen, Credo kan het niet alleen. Maar samen kunnen we het wél, daar zijn wij heilig van overtuigd! En waar kun je dat het beste doen? Lokaal, daar waar je woont en leeft, waar je de mensen kent. De ambitie is om 100 huizen te stichten, zodat we samen meer dan 1000 jongeren jaarlijks terugbrengen in onze maatschappij. En dan wint pas écht iedereen!”