$FOR Fan Token vanaf woensdag verkrijgbaar op Socios.com

Nederlands
English

Het is bijna zover! De $FOR Fan Token is vanaf woensdag verkrijgbaar. In februari werd aangekondigd dat Fortuna Sittard gebruik ging maken van de diensten van blockchain-bedrijf Chiliz. Met de samenwerking wordt de fanbeleving uitgebreid, waarbij supporters de mogelijkheid krijgen om meer betrokken te worden bij de club. 

De Fan Token zijn aan te schaffen via de app Socios.com. De kosten van de Fan Token bedragen €1,50 en zijn aan te schaffen via de app van Socios.com. Uiteindelijk zullen 1.000.000 Fan Tokens op de markt verschijnen, waarvan de eerste 100.000 vanaf morgen beschikbaar zijn. 

Met de $FOR komt Fortuna Sittard in een illuster rijtje te staan. Internationale grootmachten als Barcelona, Juventus, Paris Sint-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid en Galatasaray brachten eerder hun Fan Token al op de markt. Fortuna Sittard is de eerste Nederlandse sportorganisatie met een eigen currency.

Alles wat je moet weten (see english version below)

 • Wanneer: 05/05/2021
 • Waar: Socios.com App
 • Tijd: 13:00 CEST
 • FTO prijs: €1.50
 • FTO aantal: 100.000
 • Totaal aantal: 1.000.000

  Het aanbieden van een FTO of Fan Token is een beperkte periode waarin een Fan Token voor het eerst openbaar beschikbaar wordt gemaakt. Er is maar één FTO per club. Fan Tokens zijn in deze periode alleen tegen een vaste prijs verkrijgbaar. 

Socios.com is een alles-in-één app voor fan invloed en beloningen waarmee Fortuna Sittard-fans dichter bij de club kunnen komen. Van stemmen in officiële clubonderzoeken tot het winnen van once-in-a-lifetime ervaringen. De $FOR Fan Token zal je relatie met onze club verbeteren.

$FOR Fan Tokens zijn digitale passen die nooit verlopen en je ongekende toegang geven tot Fortuna Sittard. Je gebruikt ze om te stemmen bij officiële clubbeslissingen en om deel te nemen aan unieke ervaringen, zoals VIP-beloningen op wedstrijddagen, ondertekende memorabilia en meer. Je koopt ze op de Socios.com-app met $ CHZ.

$CHZ is de officiële digitale valuta van de Socios.com-app en de enige valuta die je kunt gebruiken om Fan Tokens in de app te kopen.

Het is sinds 27 april mogelijk om Fan Tokens aan te schaffen via IDEAL. Hierdoor is het hebben van een creditcard niet langer verplicht om $ FOR Fan Tokens te bemachtigen.

Je kunt de $ FOR Fan Token verhandelen via de Socios.com-app en andere grote crypto-uitwisselingen. Zoals bij elk eindig verhandelbaar activum, zal de prijs variëren afhankelijk van de marktvraag.

Nee, Fan Tokens mag je houden en vervallen nooit, wat betekent dat als je eenmaal Fan Tokens bezit, je ze kunt gebruiken om keer op keer te stemmen of deel te nemen aan competities.

Als je een Fan Token koopt tijdens onze FTO, kun je deze krijgen voor slechts € 1,50. Nadat alle Fan Tokens die beschikbaar zijn gesteld voor de FTO zijn uitverkocht, wordt de prijs bepaald door de marktvraag.

Je kunt stemmen en deelnemen aan een weggeefactie met slechts 1 $FOR Fan Token, maar hoe meer Fan Tokens je bezit, hoe groter de kans om te winnen!

 • Token Hunt 
  Token Hunt is onze geolocatie-geactiveerde token-ontdekkingsfunctie met augmented reality, waar gebruikers gratis $ CHZ, $ SSU (de loyaliteitstokens van ons platform) en bij speciale gelegenheden Fan Tokens kunnen verzamelen. Token Hunt is een wereldwijde ervaring. Het enige dat u hoeft te doen, is dagelijks inloggen en zien wat er beschikbaar is om vanaf elke locatie tokens op te sporen!

 • Socios Chat 
  Tevreden over transfernieuws? Opgewonden voor een aanstaande poll? Maak kennis met de meerdere chatrooms en bespreek alles, van het ruilen van Fan Tokens en Polls tot wedstrijden, team- / clubprestaties en al het andere daartussenin. Het is helemaal aan jou.

 • Games and Rewards
  Denk je dat je voetbalkennis op peil is? Bewijs het en doe mee aan quizzen, games en verdien beloningen.

 • Socios United Fan Tokens 
  $ SSU zijn onze loyaliteitsfiches die jou inspraak geven in Socios-gerelateerde zaken en jou een stem geven over wat Socios hierna doet! Verzamel er zoveel als je kunt, want er is nog veel meer in petto voor $ SSU.

Everything you need to know

 • When: 05/05/2021
 • Where: Socios.com App
 • Time: 13:00 CEST
 • FTO price: €1.50
 • FTO supply: 100.000
 • Total supply: 1.000.000

  FTO or Fan Token Offering is a limited period where a Fan Token is made publicly available for the first time. There is only ever one FTO per club. Fan Tokens are only available at a fixed price during this period. 

Socios.com is an all-in-one fan influence and rewards app that allows Fortuna Sittard fans to get closer to the club. From voting in official club polls to winning once-in-a-lifetime experiences, the $FOR Fan Token will enhance your relationship with our club.

$FOR Fan Tokens are digital passes that never expire and give you unprecedented access to Fortuna Sittard.  You use them to vote in official club decisions and participate in once-in-a-lifetime experiences such as matchday VIP rewards, signed memorabilia and more.You purchase them on the Socios.com app using $CHZ.

$CHZ is  the official digital currency of the Socios.com app, and the only currency you can use to buy Fan Tokens on the app.

It has been possible to purchase Fan Tokens via IDEAL since April 27. As a result, having a credit card is no longer required to obtain $ FOR Fan Tokens

You will be able to trade the $FOR Fan Token on the Socios.com app and other major crypto exchanges. As it is with any finite tradable asset, the price will vary according to market demand.

No, Fan Tokens are yours to keep and never expire meaning once you own Fan Tokens you can use them to vote or enter competitions over and over again.   

If you purchase a Fan Token during our FTO, you can get it for only€1.50. After all Fan Tokens made available for the FTO are sold out, the price will be decided by market demand.

You can vote and take part in a giveaway with as little as 1 $FOR Fan Token but the more Fan Tokens you own, the greater your influence and the bigger your chance to win!

 • Token Hunt 
  Token Hunt is our augmented reality geo-location enabled token discovery feature, where users can collect $CHZ, $SSU (our platform’s loyalty tokens) and on special occasions Fan Tokens for free. Token Hunt is a global experience. All you need to do is log-in daily, and see what’s available to hunt down from any location!

 • Socios Chat 
  Happy about transfer news? Excited for an upcoming poll? Get stuck in to the multiple chat rooms discussing everything from trading Fan Tokens and Polls to matches, team/club performance and everything else in between. It’s entirely up to you.

 • Games and Rewards   
  Think your football knowledge is up to scratch? Prove it and take part in quizzes, games and earn rewards.

 • Socios United Fan Tokens   
  $SSU are our loyalty tokens that give you a say in Socios-related matters, giving you a voice on what Socios does next! Collect as many as you can because there’s much more in store for $SSU.

Hoe koop je een fan token? / how to buy a fan token?