Persbeleid in corona-tijd

Zoals bekend heeft COVID-19 een flinke impact gehad, zo ook op de voetbalwereld. Het virus is nog altijd onder ons en zodoende zijn we, samen met alle betrokken partijen, genoodzaakt maatregelen te nemen. Dit heeft, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn, ook invloed op het persbeleid voor het seizoen 2021/2022. Hieronder wordt het beleid gedurende deze periode kort toegelicht: 

ACCREDITATIES

Iedereen die de wedstrijd wil bezoeken als journalist dient een accreditatieverzoek in te dienen bij de afdeling Perszaken. Door de maatregelen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in deze procedure. Het aantal beschikbare persplaatsen per wedstrijd is -mede dankzij recente ontwikkelingen- vastgesteld op 32 persplaatsen, waarvan op voorhand tien plaatsen vergeven zijn aan vaste mediapartners. Hierdoor blijven we gedwongen om kritisch te kijken naar de aanvragen. Een NSP-kaart is een vereiste, doch geen garantie. Om deze selectie tijdig te kunnen uitvoeren, is het indienen van een verzoek mogelijk tot maximaal 72 uur voor aanvang van het duel. Door de beperkte mogelijkheden is het niet mogelijk om meer dan één persoon per medium te faciliteren.

Persmoment

Het wekelijkse persmoment voorafgaand aan een wedstrijd blijft onveranderd. Het persmoment biedt onze persrelaties de kans om trainer en/of speler(s) te spreken in aanloop naar een wedstrijd. Deze zal bij weekendwedstrijden plaatsvinden na de ochtendtraining op vrijdag. Indien een wedstrijd doordeweeks wordt gespeeld, zal het persmoment de dag voorafgaand aan het duel plaatsvinden. Aanmelden voor het persmoment is verplicht en kan tot 24 uur voor de training door een mail te sturen naar communicatie@fortunasittard.nl. Geef in deze mail tevens alvast aan wie je wenst te spreken.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aanvullende informatie met betrekking tot de coronamaatregelen in en rondom het stadion volgt samen met een eventuele bevestiging van de accreditatieaanvraag.