Persbeleid

Voor Fortuna Sittard is een prettige en professionele relatie met de landelijke, regionale en lokale media van groot belang. Om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele richtlijnen en bindende spelregels opgesteld. 

Let op: in verband met de coronamaatregelen kunnen richtlijnen afwijken. Klik hier voor meer informatie!

Trainingen EN PERSMOMENTEN

Mediarelaties zijn van harte welkom tijdens openbare trainingen van Fortuna Sittard. Echter, is er uitsluitend bij de het persmoment rondom de afsluitende training de mogelijkheid om opnames te maken of medewerkers van de club te interviewen. Deze persmomenten zullen bij weekendwedstrijden plaatsvinden na de ochtendtraining op vrijdag. Indien een wedstrijd doordeweeks wordt gespeeld, zal het persmoment de dag voorafgaand aan het duel plaatsvinden. Aanmelden voor het persmoment is verplicht en kan tot 24 uur voor de training door een mail te sturen naar communicatie@fortunasittard.nl. Geef in deze mail tevens alvast aan wie je wenst te spreken.

De club behoudt zich het recht voor om besloten te trainen. Dit wordt vooraf via de agenda op de clubwebsite gecommuniceerd. Bekijk deze daarom regelmatig.

Interview verzoeken buiten wedstrijddagen

Het is mogelijk medewerkers van Fortuna Sittard buiten de daarvoor aangewezen persmomenten te spreken. Interviews met spelers vinden bij voorkeur face-to-face plaats in ons stadion. Een interview dient per e-mail te worden aangevraagd bij de afdeling Perszaken. Fortuna Sittard behoudt zich het recht om, na inzage, feitelijke onjuistheden en citaten te wijzigen of publicatie van het artikel te weigeren.