Projecten

In samenwerking met diverse partners, waaronder maatschappelijke partner Stichting Ecsplore, verzorgt Fortuna Sittard maatschappelijke activiteiten en projecten in de regio. Fortuna Sittard richt zich daarbij op drie pijlers die hieronder zijn beschreven.

Fortuna Sittard wil mensen (en met name kinderen) stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. We hebben aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in zijn algemeenheid.  Fortuna Sittard is een belangrijke partner in de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit is een aanpak om kinderen en jongeren bewust te maken van het belang van gezonde voeding en om hen bewust te maken van de juiste keuzes qua eet- en drinkpatroon. Terugdringen van overgewicht onder kinderen is het einddoel. Enkele projecten welke in dit verband worden uitgevoerd zijn:

 • ‘The Daily Mile’ tijdens Smart and Fit week
  Gezond eten en drinken en genoeg bewegen, het aanleren van dit soort zaken op jonge leeftijd is een goede voorbereiding op een verantwoorde leefstijl als volwassene. In het kader van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gaan Ecsplore en Leerbedrijf Sprint elke week langs bij een basisschool in de regio. Tijdens de Smart & Fit week werken zij met leerkrachten, kinderen en ouders aan een gezonde en actieve leefstijl. Ook Fortuna Sittard is in deze week aanwezig op de school. Spelers rennen samen met de kinderen The Daily Mile. Het doel is simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school!
 • Fortuna Sittard Smart & Fit krant
  Voorafgaande aan de Smart & Fit week krijgen alle kinderen een Fortuna Sittard gezondheidskrant. Middels deze krant (oplage: 12.500 stuks) komen kinderen op een educatieve en laagdrempelige manier in aanraking met verschillende gezondheidsonderwerpen. Ze kunnen in de krant lezen hoe aanvoerder Wessel Dammers zich voorbereidt op een wedstrijd, welke rol de fysiotherapeut speelt bij het voorkomen van blessures en wat het lievelingseten is van Clint Essers.
 • Scholenproject ‘Gezondheidstour Fortuna Sittard’
  Middels de Gezondheidstour Fortuna Sittard ontvangen wij wekelijks groepen 7 en 8 van basisscholen uit de regio in het stadion. Naast een stadiontour mogen de kinderen spelers interviewen én krijgen ze een workshop gericht op het omgaan met geld of het belang van bewegen en gezonde voeding.
 • Stadionbezoek
  Alle kinderen die hebben deelgenomen met de school aan de Gezondheidstour en/of Smart & Fit week worden uitgenodigd om een thuiswedstrijd van Fortuna Sittard te bezoeken.

Fortuna Verbindt creëert actief kansen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving. Door een samenwerking met verschillende instanties en organisaties, met een focus op arbeid, wonen en onderwijs willen we onder andere (jonge) werkzoekenden perspectief geven.

Daarnaast zet Fortuna Sittard zich in voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren en mensen met een beperking. Inzet van het eigen netwerk van Fortuna Sittard én het netwerk van onze partners zijn daarbij onmisbare succesfactoren.

Fortuna Sittard is een club voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, sociale situatie, status of beperking. Door middel van voetbal en Fortuna Sittard als verbindende kracht willen we als club verschillende doelgroepen in de regio bereiken. En een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Enkele projecten voor deze pijler zijn hieronder genoteerd:

 • G-vrienden wedstrijd
  Tweemaal per jaar worden mensen met een (verstandelijke) beperking uitgenodigd om een thuiswedstrijd van Fortuna Sittard bij te wonen.
 • Goede doelen
  Tijdens het seizoen steunen we minimaal twee goede doelen door middel van een campagne, collecte, het beschikbaar stellen van merchandise en diverse andere zaken.
 • KiKa
  Fortuna Sittard werkt samen met de stichting KiKa. Op de hoofdtribune is een elftal oranje stoelen geplaatst. De intentie is om deze stoelen elke thuiswedstrijd te verkopen, de opbrengst van de stoelen is bestemd voor KiKa.
 • FC Robinstijn
  Fortuna Sittard heeft zich verbonden aan de stichting FC Robinstijn. Deze stichting zet zich in om voetbalwensen van kinderen tussen de 5 en 18 jaar te realiseren. Het betreft daarbij met name kinderen die ernstig- of langdurig ziek zijn geweest of kinderen met een beperking.
 • Fortuna on the Road
  Fortuna Sittard bezoekt regelmatig (zorg)instellingen in de regio. Via een activiteit waarbij het plezier centraal staat wordt een leuke middag bezorgd aan bijvoorbeeld bewoners van een instelling.
 • Petje Af Zuid-Limburg
  Stichting Petje Af (Zuid-Limburg) is een weekendschool speciaal voor kinderen met wie het niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan. Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+ jaar). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. De insteek is om samen op zoek te gaan naar de talenten en mogelijkheden van elk kind door het aanbieden van nieuwe (leer)ervaringen.